Polityka Prywatności

  • Dane osobowe chronione są wg przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
  • Administratorem danych osobowych jest firma DRUKPOINT ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa, NIP 113-268-63-31
  • Użytkownik, czyli Klient składający zamówienie w Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT, za pośrednictwem strony internetowej/sklepu internetowego DRUKPOINT wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
  • Zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana
  • Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia
  • Administrator, czyli firma DRUKPOINT przechowując dane osobowe ma obowiązek przestrzegania wymaganych norm bezpieczeństwa i ochrony w/w danych
  • Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z działalnością Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT - przyjmowaniem i realizowaniem zamówień, tworzeniem dokumentów płatnicznych i fakturowych oraz obsługą procesu reklamacyjnego
  • Administrator nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, poza ustawowo określonymi procedurami przekazania danych organom wymiaru sprawiedliwości