Regulamin

Serwis internetowy Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT jest własnością firmy DRUKPOINT, ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa, NIP 113-268-63-31

Warunki ogólne:

Korzystanie z serwisu internetowego Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności w/w serwisu

Dane klienta:

 • Realizacja zamówień wymaga założenia konta Klienta w serwisie internetowym oraz podania danych osobowych, które umożliwią identyfikację Kupującego
 • Dane osobowe chronione są wg przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 • Administratorem danych osobowych jest firma DRUKPOINT ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa, NIP 113-268-63-31
 • Użytkownik, czyli Klient składający zamówienie w Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT, za pośrednictwem strony internetowej/sklepu internetowego DRUKPOINT wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • Zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana
 • Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji lub usunięcia
 • Administrator, czyli firma DRUKPOINT przechowując dane osobowe ma obowiązek przestrzegania wymaganych norm bezpieczeństwa i ochrony w/w danych
 • Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z działalnością Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT - przyjmowaniem i realizowaniem zamówień, tworzeniem dokumentów płatnicznych i fakturowych oraz obsługą procesu reklamacyjnego
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim, poza ustawowo określonymi procedurami przekazania danych organom wymiaru sprawiedliwości

Składanie zamówień:

 • Do złożenia zamówienia konieczne jest zalogowanie do konta klienta. Uzupełnienie formularza zamówienia oraz jego wysłanie jest równoznaczne z zamówieniem usługi.
 • Zamówienia w systemie internetowym DRUKPOINT przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Czas realizacji zamówienia każdorazowo liczony jest od momentu akceptacji plików niezbędnych do realizacji usługi - do momentu odebrania przesyłki przez kuriera lub gotowości do odbioru osobistego w konkretnym punkcie usługowym DRUKPOINT
 • Pliki przesłane do druku sprawdzane są po wgraniu plików na serwer oraz dokonaniu zapłaty za usługę

Płatności:

Płatność w systemie internetowym Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT następuje za pomocą przelewów:

 • Bezpieczne płatności online - najwygodniejsza i najszybsza forma płatności. Umożliwia maksymalnie szybką realizację zamówień - już w momencie zaksięgowania wpłaty
 • Przelew bankowy tradycyjny - płatność odbywa się przed realizacją zamówienia, za pomocą faktury przesłanej drogą elektroniczną
 • DRUKPOINT ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa - nr rachunku PL 27 1140 2017 0000 4302 0540 4761, mbank/Multibank

Dostawy:

DRUKPOINT dysponuje własnym Działem Transportu - zamówienia z dostawą w Warszawie i Radomiu realizowane są własnymi środkami transportu.

Rodzaje dostaw:

 • dostawa transportem własnym - Warszawa, Radom - możliwa już tego samego dnia
 • przesyłka kurierska - od 24h
 • poczta tradycyjna - od 24h
 • odbiór zamówień w punktach usługowych DRUKPOINT

Pliki do druku:

 • DRUKPOINT nie weryfikuje plików pod żadnym innym kątem niż poprawność techniczna - w tym językowa, gramatyczna i merytoryczna
 • DRUKPOINT nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne dot. dostarczonych plików i dokumentów
 • Preferowanym formatem plików przesłanych do druku jest *.pdf. 
 • Podstawowe wymagania:

*.pdf

 • czcionki zamienione na krzywe
 • spady po 3 mm z każdej strony
 • rozdzielczość 350 dpi
 • kolorystyka CMYK bez osadzonych dodatkowych profili 
 • odległość obiektów i tekstów od linii cięcia od 3 do 5mm

*.jpg lub *.tif

 • 1:1
 • spady po 3 mm z każdej strony
 • rozdzielczość 350 dpi
 • kolorystyka CMYK bez osadzonych dodatkowych profili 
 • odległość obiektów i tekstów od linii cięcia od 3 do 5mm.
 • DRUKPOINT nie ponosi odpowiedzialności za wykonany wydruk lub produkcję z niewłaściwie przygotowanego pliku dostarczonego przez Klienta. 

Proces reklamacyjny:

Reklamacje przyjmowane są przez DRUKPOINT każdą możliwą formą komunikacji, bez zbędnch formalności:

 • osobiście w punktach usługowych
 • poprzez Dział Handlowy: handlowy@drukpoint.pl lub +48 790 373 760
 • poprzez ogólny adres mailowy: drukarnia@drukpoint.pl lub poprzez każdy inny adres mailowy naszego pracownika lub oddziału
 • telefonicznie: +48 790 353 510
 • pocztą lub kurierem: DRUKPOINT, Pańska 98, 00-837 Warszawa

Ogólne warunki składania reklamacji:

 • reklamacje dot. uszkodzeń przesyłek - bezwzględna konieczność zgłoszenia kurierowi w momencie odbioru zamówionego produktu oraz konieczność sporządzenia protokołu reklamacyjnego z udziałem kuriera. Z uwagi na wymogi firm spedycyjnych i kurierskich, reklamacje nie spełniające w/w procedury nie będą mogły być uwzględnione. Decyzję dot. owej reklamacji podejmuje FIRMA KURIERSKA - nie firma DRUKPOINT
 • każdą inną reklamację należy złożyć do 7 dni od momentu dostawy/odbioru zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa maksymalnie 48h. Jedynym warunkiem jest zwrócenie kompletnego zamówienia
 • reklamacje dot. kolorystyki wydrukowanych materiałów rozpatrywane są jedynie wtedy, kiedy przed realizacją zamówienia Klient dostarczył wzorzec próbny, tzw. proof cyfrowy

Postanowienia końcowe:

 • W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Centrum Druku & Reklamy DRUKPOINT, a Klientem będzie sąd właściwy dla siedziby DRUKPOINT