Jak przygotować projekt?

Preferowanym formatem plików przesłanych do druku jest *.pdf. 

Podstawowe wymagania:

*.pdf

  • czcionki zamienione na krzywe
  • spady po 2 mm z każdej strony 
  • zachowana odległość grafiki do krawędzi wizytówki

*.jpg lub *.tif

  • 1:1
  • spady po 2 mm z każdej strony
  • zachowana odległość grafiki do krawędzi wizytówki.

DRUKPOINT nie ponosi odpowiedzialności za wykonany wydruk lub produkcję z niewłaściwie przygotowanego pliku dostarczonego przez Klienta. 

Nie chcesz ryzykować? Zamów druk wraz z projektowaniem graficznym. Odpowiedzialność za właściwie przygotowany plik spada na nas!