Reklamacje

Reklamacje przyjmowane są przez nas każdą możliwą formą komunikacji, bez zbędnch formalności:

  • osobiście w punktach usługowych
  • poprzez Dział Handlowy: handlowy@drukpoint.pl lub +48 790 373 760
  • poprzez ogólny adres mailowy: drukarnia@drukpoint.pl lub poprzez każdy inny adres mailowy naszego pracownika lub oddziału
  • telefonicznie:+48 790 353 510
  • pocztą lub kurierem: DRUKPOINT, ul. Pańska 98, 00-837 Warszawa

Ogólne warunki składania reklamacji:

  • reklamacje dot. uszkodzeń przesyłek - bezwzględna konieczność zgłoszenia kurierowi w momencie odbioru zamówionego produktu oraz konieczność sporządzenia protokołu reklamacyjnego z udziałem kuriera. Z uwagi na wymogi firm spedycyjnych i kurierskich, reklamacje nie spełniające w/w procedury nie będą mogły być uwzględnione. Decyzję dot. owej reklamacji podejmuje FIRMA KURIERSKA - nie firma DRUKPOINT
  • każdą inną reklamację należy złożyć do 7 dni od momentu dostawy/odbioru zamówienia. Rozpatrzenie reklamacji trwa maksymalnie 48h. Jedynym warunkiem jest zwrócenie kompletnego zamówienia
  • reklamacje dot. kolorystyki wydrukowanych materiałów rozpatrywane są jedynie wtedy, kiedy przed realizacją zamówienia Klient dostarczył wzorzec próbny, tzw. proof cyfrowy